MAJLIS BELIA MALAYSIA

Prosiding Seminar Penyelidikan Pembangunan Generasi Muda : Realiti Generasi Muda : Melangkah ke Hadapan

Title:      Prosiding Seminar Penyelidikan Pembangunan Generasi Muda : Realiti Generasi Muda : Melangkah ke Hadapan
Categories:      Sains Sosial
No Perolehan:      000099
Authors:      Universiti Kebangsaan Malaysia
ISBN:      9834230608
Publisher:      nstitut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia
Publication date:      2005
Number of pages:      357
Language:      Bahasa Melayu
Rating:      0
Picture:      13
Description:      Prosiding ini menghuraikan isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan belia. Diantara isu yang dibangkitkan adalah perlunya perubahan paradigma dalam usaha pembangunan belia daripada perspektif defisit kepada perspektif asset. Usaha pembangunan belia harus menekankan aspek positif dan mencungkil potensi belia.

LEBIH BERITA DISINI

BERITA

KENYATAAN AKHBAR

ANTARABANGSA

Translate »