MAJLIS BELIA MALAYSIA

Pembangunan Belia Abad Ke-21 : Isu dan Cabaran

Title:      Pembangunan Belia Abad Ke-21 : Isu dan Cabaran
Categories:      Sains Sosial
No Perolehan:      000060
Authors:      Nobaya Ahmad et al.
ISBN:      9789673441273
Publisher:      Penerbitan Universiti Putra Malaysia
Publication date:      2009
Edition:      1st ed.
Number of pages:      258
Language:      Bahasa Melayu
Rating:      0
Picture:      9
Description:      Buku “Pembangunan Belia Abad Ke-21 : Isu dan Cabaran” ini adalah satu siri bacaan yang ditulis oleh pengkaji sains sosial yang arif serta berminat dengan isu dan cabaran yang dihadapi generasi belia kontemporari di Malaysia. Umum mengetahui, transformasi sosial yang berlaku dalam negara pada abad ke-21 ini telah memberikan implikasi yang besar kepada gaya hidup generasi belia. Justeru, penerbitan buku inisangat bertepatan sebagai siri bacaan umum bagi masyarakat Malaysia khususnya dalam mendapatkan gambaran tentang realiti yang dihadapi oleh generasi belia pada masa kini. Penulisan sebahagian besar bab buku adalah berasaskan hasil penemuan kajian saintifik serta analisis  empirikal yang berkaitan pembangunan belia sekaligus menjadikan buku ini juga sangat bersesuaian untuk dijadikan rujukan oleh para akademik, pelajar universiti serta pembuat dasar. Buku ini diharap dapat membuka minda pembaca dalam memahami, menghayati dan merealisasikan pembangunan belia positif khususnya di Malaysia.

LEBIH BERITA DISINI

BERITA

KENYATAAN AKHBAR

ANTARABANGSA

Translate »