MAJLIS BELIA MALAYSIA

MBM TOLERANSI SIFAR TERHADAP GANGUAN PENDERAAN & EKSPLOITASI SEKSUAL

Perlindungan dari Eksploitasi dan Penderaan Seksual (PSEA) merujuk kepada langkah-langkah untuk melindungi mereka yang paling berisiko daripada eksploitasi dan penderaan seksual oleh pemegang jawatan didalam MBM, kakitangan MBM, personel berkaitan dengan MBM seperti: sukarelawan, jurulatih, fasilitator dan pemandu, pekerja bantuan misi, termasuk pembekal seperti: kontraktor, perunding, pembekal barangan dan perkhidmatan, serta lain-lain individu atau organisasi atau agensi atau syarikat yang terlibat dengan kerja-kerja MBM.

MBM mengamalkan sifar toleransi ke atas Eksploitasi dan Penderaan Seksual, kesemua yang terlibat perlu memahami dokumen ini.

Untuk melaporkan insiden SEA, sila hubungi Unit HR di talian 03-9173 2753. Bagi aduan dalam talian, sila isi borang aduan melalui pautan ini https://bit.ly/AduanPSEAMBM

LEBIH BERITA DISINI

BERITA

KENYATAAN AKHBAR

ANTARABANGSA

Translate »