MAJLIS BELIA MALAYSIA

Kaji Selidik Siri1: Profesionalisme Kerjaya

Kepada warga Belia Malaysia, dipohon untuk menyertai Kaji Selidik anjuran i-LEAD dari 18 Februari hingga 19 Mac 2021.

Kaji selidik ini bakal membantu i-LEAD menjalankan aktiviti dan program latihan yang bersesuaian bagi meningkatkan kemahiran belia sebelum melangkah ke alam pekerjaan.

Kajian boleh dilaksanakan melalui capaian berikut:
https://forms.gle/uzu3VMUJYRmQvZCg8

LEBIH BERITA DISINI

BERITA

KENYATAAN AKHBAR

ANTARABANGSA

Translate »