MAJLIS BELIA MALAYSIA

Gaya-gaya Kepimpinan Dalam Pendidikan

Title:      Gaya-gaya Kepimpinan Dalam Pendidikan
Categories:      Sains Sosial
No Perolehan:      00010
Authors:      Abdul Ghani Abdullah, Ph.D.
ISBN:      9789833586233
Publisher:      PTS Professional
Publication date:      2010
Edition:      1st ed.
Number of pages:      253
Language:      Bahasa Melayu
Rating:      0
Picture:      3
Description:      Buku ini merumuskan semua gaya kepimpinan sebagai panduan kepada guru-guru pelatih, guru, pengetua, pemimpin institusi pengajian tinggi dan juga pengurus-pengurus organisasi bagi membina kemampuan dan keupayaan memimpin organisasi.Pada bahagian akhir buku ini, amalan kepimpinan pendidikan yang berkesan dihuraikan dengan terpeinci supaya pemimpin di setiap peringkat dapat menonjolkan diri dan berani membuat perubahan ke arah yang lebih baik.

LEBIH BERITA DISINI

BERITA

KENYATAAN AKHBAR

ANTARABANGSA

Translate »