MAJLIS BELIA MALAYSIA

Gagasan 1Malaysia: Kreativiti & Inovasi Dalam Pembinaan Peradaban

Title:      Gagasan 1Malaysia: Kreativiti & Inovasi Dalam Pembinaan Peradaban
Categories:      Sains Sosial
No Perolehan:      000589
Authors:      Mohd. Yusof Haji Othman
ISBN:      9789671070444
Publisher:      Akademi Kenegaraan BTN
Publication date:      2012
Number of pages:      111
Language:      Bahasa Melayu
Rating:      0
Picture:     
Description:      Buku ini mengenai kreativiti dan inovasi amat penting dalam kehidupan kita di dunia ini. Mereka yang tidak kreatif dan inovatif akan menjadi mangsa kepada mereka yang kreatif. Untuk memastikan pembangunan negara yang mapan dengan kemajuan yang berterusan, agenda meningkatkan kreativiti dan inovasi melalui penggunaan sains dan teknologi, dengan penghayatan kepada nilai-nilai agama dan budaya yang terpuji mesti dibangunkan. Pembangunan daya kreativiti dan inovasi akan lebih banyak mendatangkan kemudaratan daripada kebaikan sekiranya kita tidak berusaha melahirkan insane yang bertanggungjawab dengan tuhannya berdasarkan ajaran agama dan budaya yang murni. Agama dan budaya mesti diusahakan agar ia memandu semua kegiatan yang bersifat kreatif dan inovatif, terutamanya dalam bidang sains dan teknologi.

LEBIH BERITA DISINI

BERITA

KENYATAAN AKHBAR

ANTARABANGSA

Translate »