MAJLIS BELIA MALAYSIA

BIRO MBM

Sdr. Mohd Izzat Afifi Hj. Abdul Hamid

Pengerusi

Jawatankuasa Tetap Hal Ehwal Antarabangsa

Sdr. Mohd Fairos Rusli

Pengerusi

Jawatankuasa Tetap Hari dan Minggu Belia Negara

YBhg. Datuk Syed Osman Mohamed

Pengerusi

Jawatankuasa Tetap Perindustrian, Ekonomi dan Keusahawanan

Sdr. Mohamed Khairul Azman Abdul Azeez

Pengerusi

Jawatankuasa Tetap Pendidikan

Sdr. Gobi A/L Kumaran

Pengerusi

Jawatankuasa Tetap Pembangunan Manusia, Gejala Sosial dan Dadah

Sdr. Muhamad Tarmizi Karnain Abdah

Pengerusi

Jawatankuasa Khas Tugas-Tugas Khas Bagi Sarawak, Sabah dan Labuan

Sdri. Ruby Chow Heng Yee

Pengerusi

Jawatankuasa Tetap Hal Ehwal Wanita dan Keluarga

Sdr. Hasnul Haniff Harun

Pengerusi

Jawatankuasa Tetap Pentadbiran dan Pengurusan

Sdr. Muhd Abu Kadir Mubarak Ali

Timbalan Pengerusi

Jawatankuasa Tetap Pentadbiran dan Pengurusan

Sdr. Mohd Izham Ahmad

Pengerusi

Jawatankuasa Tetap Kewangan dan Jaringan

Sdr. Muhamad Iqmal Mahadi

Timbalan Pengerusi

Jawatankuasa Tetap Kewangan dan Jaringan

Sdr. Mohammad Fazril Mohd Saleh

Pengerusi

Jawatankuasa Tetap Penerangan, Penerbitan dan Media

Sdr. Mohammad Syafiq Ridzwan Jamaluddin

Timbalan Pengerusi

Jawatankuasa Tetap Penerangan, Penerbitan dan Media

Sdr. Mohamad Syahir Mohd Yusof

Pengerusi

Jawatankuasa Khas Pertanian dan Industri Asas Tani

Sdr. Syed Mohammed Naquib Syed Abdul Rahman

Timbalan Pengerusi

Jawatankuasa tetap Perindustrian, Ekonomi dan Keusahawanan

Sdr. Nor Mohamad Shawaludin Abdul Malik

Pengerusi

Jawatankuasa Khas Kebudayaan, Sukan dan Hidup Sihat

Sdr. Amir Syarifuddin Abdul Majid

Pengerusi

Jawatankuasa Khas Latihan dan Kepimpinan

Sdri. Siti Sobrinah Tassim

Pengerusi

Jawatankuasa Khas Perpaduan, Intergrasi Nasional dan Kepenggunaan

Sdri. Ng Chor Eng

Pengerusi

Jawatankuasa Khas MPBN dan Parlimen Belia

Sdr. Ibnu Rasyeed Mat Isa

Pengerusi

Jawatankuasa Khas Kesukarelaan dan Belia Mahir

Sdri. Siti Nor Hasyyati Abd. Rahman

Timbalan Pengerusi

Jawatankuasa Tetap Hal Ehwal Wanita dan Keluarga

Sdr. Eow Shiang Yen

Timbalan Pengerusi

Jawatankuasa Khas Perpaduan, Intergrasi Nasional dan Kepenggunaan

Sdr. Mohd Ismail Mahyuddin

Timbalan Pengerusi

Jawatankuasa Khas MPBN dan Parlimen Belia

Sdr. Mohd Fauzi Fadzil

Timbalan Pengerusi

Jawatankuasa Tetap Pendidikan

Sdr. Ahmad Farhan Rosli Pengerusi:

Pengerusi

Jawatankuasa Khas Perundangan, Advokasi dan Hal Ehwal Parlimen

Sdr. Ngai Chee Hau (Matt)

Timbalan Pengerusi

Jawatankuasa Khas Latihan dan Kepimpinan

Sdr. Mohd Faiz Shuhaimi

Timbalan Pengerusi

Jawatankuasa Khas Kesukarelaan dan Belia Mahir

Translate »