MAJLIS BELIA MALAYSIA

Belia dan Pembangunan Modal Insan

Title:      Belia dan Pembangunan Modal Insan
Categories:      Sains Sosial
No Perolehan:      000052
Authors:      Haslinda Abdullah
ISBN:      9789673441266
Publisher:      Penerbit Unversiti Putra Malaysia
Publication date:      2009
Edition:      1st ed.
Number of pages:      229
Language:      Bahasa Melayu
Rating:      0
Picture:      2
Description:      Belia dan pembangunan modal insan merupakan perspektif yang sangat perlu diberikan perhatian oleh semua pihak di dalam memastikan pembangunan dan kesejahteraan negara. Buku ini mengupas pelbagai perspektif, analisis dan komentar serta saranan berkaitan belia dan pembangunan modal insan untuk tujuan pembangunan belia yang diharapkan.Buku ini bukan sahaja penting dijadikan rujukan oleh para ilmuan dan pelajar universiti malah cukup penting sebgai rujukan pembuat dasar terutama Kementerian Belia dan Sukan Malaysia dan agensi berkaitan termasuk Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan (NGO).

LEBIH BERITA DISINI

BERITA

KENYATAAN AKHBAR

ANTARABANGSA

Translate »