Home / Artikel / Negara Bangsa (Nation State) Dalam Kemakmuran Bersama: Peranan Pemuda

Negara Bangsa (Nation State) Dalam Kemakmuran Bersama: Peranan Pemuda

Oleh:

Sdr. Muhamad Hanapi Jamaludin

Felo Penyelidik

Majlis Belia Malaysia

Kesepaduan nasional termasuk dalam perkara kedaulatan dan keselamatan negara. Warganegara yang hidup aman, tenteram dalam sebuah negara berdaulat adalah aset kukuh yang boleh membawa negara terbang jauh. Demi pentingnya perkara ini, sistem pendidikan negara-negara moden kebanyakannya diarahkan untuk melahirkan produk warganegara yang baik. Warga diindoktrinasikan untuk berfikir dan bertindak menurut fahaman sebuah negara. Di Malaysia, Rukun Negara telah dijadikan ideologi yang rentas biologi dan nilai sebagai titik persamaan, menjadi tempat tegak pelbagai warga menukikkan pandangan. Hasratnya satu, perpaduan nasional berhasil dijelmakan. Tidak hanya institusi pendidikan, malahan dasar-dasar utama negara daripada Rangka Rancangan Jangka Panjang I, II dan yang terbaru Wawasan Kemakmuran Bersama (WKB) 2030 justeru memasukkan hasrat ini.

Peristiwa hitam 13 Mei 1969 menjadi tamparan berguna kepada negara. Parlimen digantung, MAGERAN mengambil alih pentadbiran negara. Siasatan mendapati kecurigaan kaum sehingga membawa sengketa dan pertumpahan darah bertolak daripada ketidakseimbangan ekonomi. Justeru, setiap dasar negara digubal untuk memastikan pengagihan ekonomi dapat diserakkan secara adil dan objektif. Ia bagi memastikan Bumiputera sebagai kaum dominan di tanah air secara demografik tetapi paling minoriti daripada sudut ekonomi dapat dibela sementara memastikan pengagihan saksama terhadap kaum-kaum lain tidak dikompromi.

Pendekatannya – menghanguskan prejudis, curiga dan rasa tidak sama rata. Pengenalan ekonomi menurut kaum yang diwarisi daripada penjajah mendesak dihapuskan. Masyarakat maju memacu ekonomi tanpa pengenalan warna dan identiti ras. Tumpuan mengangkat harakat kaum tertinggal ke tempat yang layak menjadi perhatian.

Awal tahun 1990-an bermula satu frasa baharu diarusperdanakan bagi mewarnai lagi debat perpaduan nasional yang berat temanya ini. Negara bangsa. Gagasan ini menjadi perbahasan meluas apabila Perdana Menteri ketika itu pada tahun 1991 mengemukakan isu pembinaan negara bangsa dalam sebuah program nasional. Khalayak akademik mengambil bahagian memberikan ajuan mereka terhadap gagasan ini. Perdebatan terbuka belum memberikan rumusan cukup kepada pemegang taruh kerajaan yang bertanggungjawab untuk memuktamadkan kesimpulan. Sebaliknya, terma negara bangsa terus belayar dalam ruang wacana universiti, NGO, budayawan, intelektual rakyat sehingga berlabuh juga dalam dokumen utama negara – WKB 2030. Komitmen kerajaan untuk merealisasikan tema negara bangsa ini menampakkan isyarat keseriusan dalam gagasan ini. Petikan mengenainya dapat dirujuk ;

“Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 adalah iltizam untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang terus membangun secara mampan seiring dengan pengagihan ekonomi yang adil, saksama dan inklusif pada semua peringkat kumpulan pendapatan, etnik, wilayah dan rantaian bekalan. Iltizam ini akan diteruskan ke arah mengukuhkan kestabilan politik dan meningkatkan kemakmuran negara serta memastikan rakyat bersatu padu tanpa prasangka dengan meraikan kepelbagaian bangsa dan budaya sebagai asas penyatuan negara bangsa.”

Secara teknikal elemen pembinaan negara bangsa untuk pertama kalinya tersurat dalam dokumen semasa utama negara. Tidak lain dapat ditafsirkan bahawa keutamaannya telah mendapat layanan hak waktu perdana (prime time) ketika ini.

Sebelumnya, dasar-dasar pembangunan nasional seperti Dasar Ekonomi Baru (DEB) sehingga kepada Transformasi Nasional 2050 memang teguh dengan hasrat perpaduan nasional ini. Cuma, penzahirannya tertuang secara ekspilisit. Namun, untuk pertama kalinya frasa ‘negara bangsa’ secara khusus disuratkan dalam dokumen mega negara dalam WKB-2030. Ianya penting kerana banyak tindakan akomodatif akan mengisi hampir keseluruhan tindakan-tindakan kerajaan sepanjang tahun pelaksanaan.

Soal negara bangsa bukanlah baru. Ianya produk modenisme yang sentiasa terus berkembang terus menerus menurut faham pembangunan tajaan Barat. Penjenamaan negara bangsa sebagai produk nasionalisme telah lama muncul dan menyusup masuk dalam perbendaharaan kita.  Buku Negara Bangsa : Proses dan Perbahasan yang ditulis pada tahun 2000 karangan Prof. Emeritus Dr Abdul Rahman Embong menemui perbincangan tuntas konsep bangsa cita (nation of intent) berdasarkan pengalaman sosiologikal Malaysia yang menjadi idaman para negarawan. Gagasan “Bangsa Malaysia” iaitu anggota semua kaum harus mempunyai perasaan sebangsa, berkongsi wilayah, ekonomi, budaya dan nasib masa depan bersama menimbulkan polemik yang masih tidak berhujung. Apakah takrif ‘bangsa’ (race) itu tepat daripada sudut biologikal? Dalam Bahasa Melayu, bangsa merujuk kepada suatu kelompok yang berkongsi ciri fizikal, ras dan keturunan. Ia juga boleh merujuk sesuatu kaum.

Apakah yang menjadi pentakrif kepada bangsa Malaysia yang dicitakan itu? Jika mengambil kira semangat perlembagaan dan kontrak sosial, bangsa Melayu adalah jawapannya. Bersediakah kaum-kaum lain melebur masuk menyertai pembinaan bangsa itu? Justeru demikian rumitnya persoalan ini beberapa sarjana memajukan konsep nasion yang bermaksud suatu komuniti politik yang terdiri daripada bangsa-bangsa yang menghuni wilayah politik tertentu sebagai jawapan.

Penulis bersetuju dengan konsep nasion ini untuk memandu perbincangan secara rasional terhadap isu negara bangsa dan perpaduan kaum di Malaysia yang sering disebut oleh Prof. Ulung Datuk Dr Shamsul Amri Baharuddin sebagai stabil-tegang (stable-tension). Apapun reaksinya, sehingga kini gagasan negara bangsa masih menjadi cita-cita idaman.

Keunikan Malaysia terletak pada keragaman komposisi etnik yang membentuk pengalaman sosiopolitiknya. Walaupun tidak terbentuk sebagai bangsa yang satu, tetapi nasion ini tetap menjunjung tinggi semangat cintakan tanah air yang tinggi.

Indeks Keamanan Global 2019 memberi petunjuk tentang betapa mahalnya negara ini. Berada pada kedudukan ke – 16 negara paling aman di dunia dan ke – 3 di Asia, Malaysia dengan penduduk berbilang bangsa yang mewakili blok kebudayaan besar meletakkan kedudukannya dalam kelas tersendiri. Sebagai sampel kes keadaan rukun damai masih dapat dijelmakan.

Semangat kesetiaan kepada negara tidak dikompromi. Contohnya, “Tentera bawang” Malaysia secara berjemaah melakukan serangan terang-terangan terhadap Ahli Politik daripada Taiwan yang memberikan kenyataan salah terhadap Malaysia berhubung pengurusan covid-19. Mereka merasa tanggungjawab nasional sebagai warganegara untuk meluruskan salah faham dan persepsi serong orang luar walaupun sedarah secara biologi dengan mereka.

Selagi tonggak-tonggak rukun negara dipegang, perpaduan nasion ini akan dapat terus dipertahankan.

WKB2030 secara zahir menyebutkan pembinaan negara bangsa sebagai matlamat akhirnya (end product). Di sini kita bentangkan beberapa peranan anak muda sebagai advokator bagi merealisasikan hasrat ini.

Melalui pertubuhan belia, anak muda boleh menjadi penggerak teras strategik ketiga (modal insan), kelima (kesejahteraan sosial) dan ketujuh (modal sosial). Peranan persatuan belia sebagai mewakili kelompok penengah dalam strata sosial yang menghimpunkan kekuatan tenaga dan idea patut digembeling. Sebagai contoh di bawah Majlis Belia Malaysia terdapat 104 pertubuhan belia daerah yang aktif di seluruh Malaysia. Organisasi ini telah berakar puluhan tahun mencipta jasa. Tugas mereka boleh diluaskan lagi sebagai duta-duta kecil untuk menyampaikan hasrat WKB2030 ini kepada kelompok massa. Anggota persatuan belia boleh menjadi mediator dalam ehwal keharmonian antara agama, menjadi ‘mata-mata’ terhadap jenayah, meningkatkan keselamatan kejiranan dan beberapa indeks lain yang disenaraikan dalam teras strategik di atas.

Selain itu, tenaga muda belia di negara ini boleh menggantikan guna tenaga buruh asing yang berleluasa khususnya dalam sektor 3D. Perbincangan peserta siri pertama Pemacu Bootcamp anjuran Institut MASA tentang mengapa pekerjaan pengawal keselamatan tidak mendapat perhatian orang muda telah menarik perhatian. Keperluan mewujudkan laluan kerjaya, tawaran gaji yang kompetitif, penampilan kemas dan ‘cool’ dapat dipertimbangkan untuk menarik anak muda masuk dalam sektor kurang popular seperti ini. Pada akhirnya, pengurangan pergantungan terhadap buruh asing berimplikasi juga mengurangnya jenayah yang melibatkan warga asing yang didorong faktor tekanan emosi dan sosial.

Penguncupan luar bandar dan pembesaran kawasan bandar menjadi metropolitan hanya akan mendatangkan masalah baru. Kesenjangan ekonomi juga tingkat pendedahan teknologi moden antara komuniti bandar besar dan luar bandar akan menjejaskan emosi dan yakin diri. Belia dapat berperanan sebagai penjambatan. Kecelikan terhadap teknologi digital, industri 4.0 akan membuka lebih ruang kepada komuniti luar bandar berinteraksi masuk ke dalam pasaran dan persaingan ekonomi bandar. Kemunculan ekonomi lejang dan permintaan transaksi atas talian tidak mensyaratkan topografi fizikal sebagai alasan. Di luar bandar sekalipun para pekerja ekonomi lejang boleh membina karier dan memperoleh pendapatan lumayan. Ianya akan meningkatkan cairan tunai, kuasa beli sekaligus meningkatkan ekonomi. Nantinya akan mendorong usaha keterangkuman wilayah dituntut secara lunak. Keinginan warga kota untuk pulang ke kampung memakmur ekonomi secara atas talian memberi isyarat tidak langsung kepada kerajaan untuk meningkatkan pemindahan kemudahan, jalan raya, alat teknologi moden ke luar bandar.

Untuk mendapatkan data mentah yang tulen, pihak pemegang taruh perlu mempunyai kumpulan berkepakaran yang memiliki kemahiran cukup untuk mengerjakannya. Justeru, disarankan agar anak-anak muda terpelajar (memiliki ijazah, sarjana muda, sarjana, Phd) yang memilih bermukim di luar bandar dikumpulkan dan membentuk kumpulan pemikir – pelaksana  (think-do-tank) yang memberikan khidmat kepada agensi berkepentingan. Ini akan memastikan sifar ketirisan bakat dapat dicipta. Kumpulan pakar ini dapat mengambil tanggungjawab moral untuk memberikan khidmat mereka terhadap setiap daerah yang mereka tempati. Mereka boleh bekerja rapat dengan Pejabat Daerah masing-masing untuk membekalkan maklumat bersasar bagi memandu sebarang kebijakan pembangunan. Perkara ini sangat penting. Dengan data konkrit, kerajaan dapat memastikan projek pembangunan yang dijalankan dapat dielakkan daripada menjadi projek terbengkalai.

Telah terdapat usaha-usaha untuk mewujudkan kumpulan pemikir daerah ini dikalangan gerakan anak muda. Antaranya melalui platform Wacana Intelektual Daerah yang ditubuhkan pada tahun 2016. Setidaknya, memiliki kumpulan anak muda yang telah menerima latihan di universiti, mereka hanya perlukan sedikit induksi dan bimbingan khas untuk boleh berperanan sebagai agent of change dalam erti kata yang sebenarnya.

Sedikit saranan ini diharapkan dapat memberikan input kepada pihak kerajaan khususnya Pejabat Perdana Menteri untuk menyambut saranan yang diberikan. Anak muda jika dimanfaatkan gelojak semangat mereka akan menjadi propagandis positif yang diharapkan sederap dalam langkah merayakan kemakmuran bersama. Berhasilnya hasrat ini serentak bersama makbulnya negara bangsa dan bangsa idaman yang selama ini dicita-cita.

Bertarikh : 15 Oktober 2020

About syazwan

Leave a Reply

スーパーコピー財布 スーパーコピー時計 スーパーコピーブランド cheap valentino

Translate »