Presiden Majlis Belia Malaysia (MBM), Mua’ammar Ghadafi Ja­mal Jamaludin berkata, dalam membentuk acuan visi 2020 ke 2050, garapan idea dan kehendak rakyat akan ditapis serta dite­tapkan mengikut kesesuaian Per­lembagaan yang menjadi asas ke­pada pentadbiran negara.

“Tiada sekatan terhadap ca­da­ngan malah kerajaan menerima segala pandangan secara berto­leransi dan terbuka dalam me­­- n­gumpul suara orang muda yang akan menjadi asas TN50.

“Meskipun TN50 dilihat se­ba­gai satu platform perpaduan melalui keterbukaan dan penerimaan, ke­ra­­­­jaan tidak akan ber­kompromi atau membenarkan­ per­kara yang bo­leh menghakis ni­lai yang terdapat dalam negara kita bertapak,” katanya ke­pada Utusan Ma­­­laysia di sini ha­­ri ini.

TN50 merupakan dasar jangka panjang tahun 2020 hingga 2050 yang turut menyasarkan idea bangsa Malaysia melebihi nilai kaum.

Tambahnya, dalam merangka dasar TN50, kerajaan perlu ber­hati-hati supaya tiada perkara yang bercanggah dengan nilai dan budaya akan berlaku dalam negara.

“Contohnya, sekiranya ada ke­hendak rakyat yang mahu ke­giatan lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) ‘dihalalkan’ atau ada yang mahu akti­viti kem motivasi dalam keadaan bogel seperti yang berlaku semalam di Kuantan, Pahang diadakan, itu tidak harus berlaku,” katanya.

Dalam pada itu, Pensyarah Pusat Pengajian Sains Ke­mas­yarakatan Universiti Sains Ma­laysia (USM), Prof. Dr. P. Si­va­murugan berkata, TN50 me­­ru­pakan platform untuk pembentukan identiti nasional tanpa mengenepikan identiti bu­daya berbilang kaum yang sen­tiasa diraikan di negara ini.

“Ini harus dijadikan platform bagi kita untuk terima perbezaan di samping menghormati kepel­bagaian budaya dan agama di ne­gara ini.

“TN50 adalah pelan trans­for­masi jangka panjang dan golongan muda perlu yakin bahawa pen­dekatan yang digunakan tidak akan ‘merosakkan’ nilai atau bu­daya yang sudah tertanam di negara ini sejak dahulu lagi,” ka­tanya.