Home / Minda Presiden / Ucapan Dasar Presiden MBM di MPAT MBM ke-64

Ucapan Dasar Presiden MBM di MPAT MBM ke-64

 

 

UCAPAN DASAR PRESIDEN


SDR. MUA’AMAR GHADAFI JAMAL DATUK WIRA JAMALUDDIN

PRESIDEN MAJLIS BELIA MALAYSIA

MESYUARAT PERHIMPUNAN AGUNG TAHUNAN

MAJLIS BELIA MALAYSIA KALI KE-64

PADA

7 OGOS 2015 (JUMAAT)

BERTEMPAT

HOTEL SERI PACIFIC,

KUALA LUMPUR

Assalamulaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam Perpaduan,

 1. Segala puji dan syukur kehadarat Allah SWT atas kesempatan untuk kita bertemu lagi di Majlis Perhimpunan Agung Tahunan (MPAT) MBM kali ke-64.
 1. Terlebih dahulu mewakili saf kepimpinan MBM sesi 2014-2016, saya mengalu-alukan kehadiran saudara saudari ke MPAT, Majlis Belia Malaysia (MBM). Wahana penting ini bukan sahaja menghimpunkan pemimpin pergerakan belia Malaysia di bawah satu bumbung, tetapi lebih dari itu ia memberikan ruang kepada kepimpinan belia untuk bersama-sama menentukan hala tuju perjuangan kita untuk tahun-tahun mendatang.
 1. MPAT merupakan forum terbaik untuk melakukan proses introspeksi secara jujur dan telus bagi menilai keberkesanan kita dalam menjalankan misi menjulang martabat generasi muda Malaysia. Malah ia menjadi medan latihan kepada kepimpinan dan pendedahan awal kepada generasi pelapis kepimpinan.

ERA TRANSISI DAN CABARAN

 1. Kita sedang berada dalam jangka masa yang kritikal yang mana, pelan-pelan tindakan peringkat antarabangsa akan dilancarkan bagi mencapai agenda pembangunan pasca 2015. Ini kerana tahun 2015 ini merupakan tahun terakhir bagi banyak pencapaian rancangan-rancangan pembangunan sejagat, di peringkat dunia, dan serantau;seperti Millenium Development Goals, Komuniti ASEAN mahupun The Commonwealth Plan of Action for Youth Empowerment. MBM turut terlibat bagi urusan konsultasi pembangunan pelan-pelan tindakan ini bagi memastikan suara tempatan, bagi keperluan tempatan belia dan generasi muda akan datang diberi perhatian.
 1. Peranan Malaysia dalam mempengerusi ASEAN pada tahun 2015 sangat penting bagi menjayakan Komuniti ASEAN melalui tiga tonggak utama (Komuniti Politik Keselamatan, Komuniti Ekonomi dan Komuniti Sosio Budaya). Sebagai rantau yang pesat membangun ASEAN kini berada di landasan yang tepat ke arah membina cita-cita ASEAN. MBM turut menyumbang melalui Committee for ASEAN Youth Cooperation (CAYC) dan Kementerian Belia Dan Sukan Malaysia (KBS) khususnya berusaha melakar ASEAN Youth Work Plan 2016-2020.
 1. Di peringkat negara pula kita memasuki era baru pembangunan belia melalui Dasar Belia Malaysia yang telah dilancarkan oleh YAB Dato Sri Mohd Najib Tun Razak Perdana Menteri Malaysia sempena Hari Belia Negara pada 15 Mei 2015 yang lalu. Kesemua ini memberikan isyarat bahawa sesi ini penting dalam melakukan persiapan ke arah proses transisi dan zaman peralihan di dalam pembangunan belia negara.

SENARIO SEMASA

 1. Kesempatan ini MBM sekali lagi ingin menyatakan rasa simpati kepada seluruh keluarga trajedi pesawat MH370. Kita berkongsi rasa yang bercampur antara kehibaan mendengar berita buruk dan kesungguhan kerajaan Malaysia meneruskan usaha pencarian yang menjangkau lebih setahun.
 1. Moga ketabahan tersebut terus dapat dijelmakan di saat negara berhadapan dengan kehangatan politik dan kepimpinan politik negara.
 1. Namun pergerakan belia tidak harus terlalu dibuai di dalam kemelut itu kerana kita punya agenda penting mempersiapkan generasi pelapis kepimpinan yang kompeten dan bersedia. Hal ini penting kerana kita ingin membina masa depan dengan membentuk individu penerus kelangsungan.
 1. Ucapan dasar saya pada MPAT ke 64 ini menekankan kepada Rukun Pemimpin Belia dari pandangan saya. Kerukunan ini adalah penting bagi menegaskan keperluan dan pengesahan sebagai pemimpin belia. Saya menggariskan enam nilai penting dalam prinsip kerukunan ini, iaitu pertama Beriman, Berilmu, Bersemangat, Ikhlas, Bersatu, dan Relevan. Kerukunan inilah yang akan mengesahkan nilai-nilai kepimpinan yang perlu ada bagi mewarisi pergerakan belia.
 • BERIMAN
 1. Asas kekuatan sesuatu bangsa adalah nilai dalaman dan jati diri mereka. Sesuatu bangsa akan kuat bila berpegang kepada asas yang kukuh kerana tiada jaminan sesuatu bangsa akan kekal selamanya. Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra juga digelar Bapa Kemerdekaan pernah berpesan, “Dalam perjalanan sejarah manusia, tidak ada satu bangsa pun yang boleh menyelamatkan dirinya jika bangsa itu berdiam diri memeluk tubuh selamanya”.
 1. Menurut penulisan Imam Hasan al-Banna, perkara utama sebagai seorang anak muda adalah keimanan. Asas kekukuhan yang meyakini kepada Tuhan seluruh alam dengan segala kekuasaannya memberi demensi kekuatan kepada setiap insan. Saya percaya sekiranya seseorang pemimpin belia itu beriman, ia merupakan benteng yang ampuh dalam istiqamah dalam kehidupan.
 1. Pernyataan kepercayaan kepada Tuhan sebagimana terkandung dalam Rukan Negara merupakan teras kepada rakyat Malaysia. Cabaran kita dalam dekad mendatang ini adalah menyediakan para belia yang mempunyai asas keagamaan yang tinggi.
 • BERILMU
 1. Keperluan membudayakan ilmu dalam kalangan generasi muda adalah amat vital kerana ia membentuk keyakinan diri generasi ini. Generasi berilmu mampu menjana transformasi diri, keluarga mahupun komuniti. Proses pencarian ilmu itu sendiri dapat membentuk diri menjadi lebih berpendirian, dan tidak sekadar menjadi pak turut dan tukang sorak. Saidina Ali Abu Thalib pernah mengingatkan kepada kita “sekiranya kamu inginkan akhirat, hendaklah dengan ilmu, jika kamu inginkan dunia, hendaklah juga dengan ilmu, dan jika kamu inginkan kedua-duanya, hendaklah juga dengan ilmu.’
 1. Pencarian ilmu kini memerlukan kemahiran di samping ketekunan dan disiplin. Seiring kemajuan zaman, kemahiran celik digital atau digital literacy, walau pun kedengaran saintifik, adalah amat perlu untuk mencapai maklumat. Namun ia tidak terhenti di situ seharusnya dilanjutkan kepada kemahiran mengintegrasi, menganalisa dan menilai informasi yang diperoleh. Pertubuhan belia ini perlu ada program yang bercorak keilmuan dan sistem berguru, yang mana kehadiran, keperluan bersemuka dan keberadaan seseorang itu adalah penting.
 1. Rekayasa ini dapat membentuk kefahaman mengenai isu-isu sebenar yang dihadapi oleh golongan belia, seterusnya mampu memberi ruang penyelesaian kepada realiti semasa ini. Kita sudah mempunyai akses kepada proses perbincangan di peringkat organisasi, pihak berkuasa tempatan, kementerian melalui konsultasi dan sesi perbincangan rasmi. Justeru, ianya hanya memerlukan kesediaan pemimpin belia untuk melengkapkan diri dengan ilmu dan pengetahuan seperti pengetahuan mengenai undang-undang, urusan diplomasi dan perundingan, agar dapat menyuarakan kehendak belia melalui saluran yang betul dengan cara yang tepat.
 1. Antara inisiatif MBM dalam membudayakan ilmu adalah melalui pelaksanaan sesi meja bulat seperti Youth Ideas yang setakat ini telah membincangkan mengenai kesihatan mental, dan golongan belia miskin bandar selain itu program seperti Bengkel Pemikiran Literal turut telah diadakan.
 • Semangat Dan Nyalarasa
 1. Sesuai dengan ciri fizikal dan psikologikal orang muda yang kaya dengan cita-cita dan semangat yang berkobar. Dalam masa yang sama, kita perlu memahami kecenderungan semasa anak muda dalam menyeimbangkan inspirasi dan aksi. Pergerakan bersifat massa ini sebenarnya memerlukan semangat dan nyalarasa atau passion sebagai modal. Semangat yang bersifat sukarela ini perlu disantuni dengan iringan sokongan oleh rakan seperjuangan.
 1. Saya juga pasti rakan-rakan perwakilan juga mengerti keperluan dalam melibatkan diri dengan pergerakan belia ini. Pergerakan belia bukanlah satu ruang untuk membuat keuntungan atau memenuhi agenda peribadi, ianya merupakan satu medan untuk sama-sama memastikan suara belia dan nasib generasi belia akan datang lebih terbela.
 1. Kesemua ini hadir daripada kekuatan dalaman yang terbina daripada asas pemahaman yang kukuh terhadap makna dan tujuan kehidupan yang didasari oleh keilmuan dan keyakinan kepada agama. Semangat sebegini tidak akan tewas dengan habuan duniawi kerana mereka kental dengan idelisme dan nyalarasa perjuangan cita-cita.
 • Ikhlas
 1. Justeru, dalam penglibatan dalam pergerakan belia juga memerlukan keikhlasan dan hati yang bersih. Kita melaksanakan amanah dan tanggungjawab sebaik mungkin dan biarlah orang lain yang membuat penilaian. Kita tidak meminta untuk diberikan ganjaran tetapi yang kita mahukan adalah kepuasan dalam melaksanakan dan galakan untuk meneruskan.
 1. Tidak ada masalah untuk bernostalgia kepada kegemilangan lalu, namun harus diimbangi agar tidak berlebihan sehingga terbuai dengannya dan tidak menyedari bahawa zaman sudah berubah.
 • Bersatu Dan Saling Mengikhtiraf
 1. Peribahasa lama ada menyebut ‘tali tiga lembar itu, tidak suang-suang putus’ yang bermakna sekira kita bersatu, kita tidak akan mudah putus. Begitulah gambaran keperluan penyatuan dalam kerencaman. Walaupun sukar mencari kesempurnaan dalam diri seorang pemimpin namun kepimpinan kolektif menjadikan organisasi saling sokong menyokong antara satu lain.
 1. Tidak ada siapa yang dapat menafikan sumbangan gerakan belia dalam memberikan kesedaran dalam bidang-bidang yang mereka fokuskan. Bahkan ia datang dari kepelbagaian organisasi yang rencam. Kita perlukan adalah sikap memahami lebih daripada mempersoal yang bagi mewujudkan saling kerjasama.
 1. Hadirin hadirat sekalian, satu organisasi yang terbina dalam sesebuah kelompok masyarakat mungkin boleh jadi daripada kumpulan penduduk setempat, kumpulan rakan-rakan sosial, rakan-rakan sekerja dan lain-lain yang merupakan kunci kepada hidup bermasyarakat.
 • Relevan
 1. MBM berpendapat pergerakkan belia harus menumpukan kepada usaha-usaha menyediakan ‘world ready youth’, iaitu belia yang mampu bersaing di arena tempatan dan antarabangsa. Sekirangnya gagal, belia Malaysia akan menjadi penonton, tukang sorak dan bukannya pemimpin di pentas dunia.
 1. Setelah lebih 60 tahun kewujudan MBM, saya kira sampailah masanya kita melakukan pembaharuan – re-engineering dan re-inventing pergerakan belia Malaysia. Re-engineering dan re-inventing ialah satu penilaian semula terhadap asas-asas kerja dan pembaharuan ke atas proses bagi membawa satu perubahan yang bermakna.
 1. Re-engineering dan re-inventing menuntut pertubuhan-pertubuhan belia melihat semula matlamat, proses dan cara bekerja masing-masing. Kita mungkin merasa berpuas hati dengan cara bekerja selama ini kerana ia telah membuahkan hasil yang diharapkan. Bagaimanapun kita harus memikirkan adakah terdapat cara lain yang boleh dilakukan bagi mendapatkan hasil yang lebih baik daripada sekarang. Fokusnya bukan kepada apa yang dilakukan sekarang, tetapi apa yang sepatutnya dilakukan – not on “what it is” but on “what it should be” .
 1. Selari dengan tema Konvensyen Belia Kebangsaan yang diadakan pada Mei lalu, ‘Inovasi Sosial Teras Kelangsungan Pembangunan Belia’, pertubuhan belia harus melalui proses evolusi dan inovasi bagi memastikan survival mereka. Dalam rangka mereka mempengaruhi arah aliran perubahan, mereka juga harus bersikap pragmatik dan mengetahui bila bagi memasang layar dan memanfaatkan angin yang sedang melanda di sekeliling mereka. We must be able to capture their imigination. We must stay in touch with young people to remain relevent.

MBM in BUSINESS (MiB)

 1. Menyedari keperluan kepada perubahan dan cabaran yang pelbagai, MBM telah merangka secara bersama MBM in Business sebagai panduan dan perancangan kita bagi menghadapi 2020. MiB bukanlah bermakna MBM ini menceburi bidang perniagaan tetapi ia merupakan harapan memastikan kelangsungan MBM kekal releven memacu pembangunan belia.
 1. MiB merangkumi 5 nilai utama iaitu Kepimpinan, Kerja Berkumpulan, Menghormati Kepelbagaian, Kreatif dan Boleh Suai serta Perlembagaan Negara sebagai satu set asas pembentukan generasi belia.
 1. Sebagai asas kelangsungan kita mencernakannya sebagai satu plan pembangunan kehadapan MBM merangumi aspek Kepimpinan dan Pengurusan, kerja kesukarelaan, Aplikasi pintar dan media serta yang terakhir adalah pengantarabagsaan bellia Malaysia.
 1. Kita telah mula menggerakan Kursus Kepimpinan Skuad MiB300 sebagai persediaan kita menghadapi perlaksanaan sepenuhnya Dasar Belia Malaysia. Ia adalah suatu inisiatif bersama agar pertubuhan belia akan terus kekal berperanan dan mampu menghasilkan pengkaderan dan pimpinan pelapis baru. Program ini akan menyelusuri setiap daerah di setiap negeri di Malaysia demi untuk melahirkan sekurang-kurangnya 300 pemimpin belia pada masa akan datang
 1. Antara indikator dan peranan penting pergerakan belia adalah menyalurkan suara belia kepada kerajaan. Bagi maksud tersebut selain memperkukuh representasi MBM sebagai suara belia hasil latihan kepimpinan, penambahbaikan platform yang sedia ada juga terus diusahakan. Transformasi Majlis Perundingan Belia Negara (MPBN) sebagai wahana yang mendekatkan pimpinan belia dengan pentadbiran kerajaan kita perjuangkan bukan cuma dari aspek strukur malah perjalanannya agar lebih berkesan.

SUB-BUDAYA BELIA SEMASA

 1. Para perwakilan sekalian, ada perkara yang kita harus sedar mengenai attitude belia masakini. Perkara-perkara yang berlaku seperti fenomena politik dan ekonomi negara kini sangat memberi kesan kepada golongan muda kini. golongan muda ini amat sensitif dengan segala pergolakan yang berlaku di negara ini. Kita sendiri tidak boleh menafikan, memang banyak perkara yang membuatkan mereka ‘naik angin’ serta ‘panas hati’ dengan apa sahaja berlaku kini. menyemarakkan lagi api kemarahan mereka. Mereka bukan tidak bersyukur, tetapi mereka mahu melihat kebenaran di hadapan mata mereka.
 1. Ya, ini semua harus kita telan dan fahami mengenai atmosphere golongan muda kini. Ianya mudah sebenarnya. Mereka mahukan transparency, penjelasan secara terbuka, suara mereka didengari, dan diberikan sedikit penghargaan agar diri mereka dapat rasa dihargai.
 1. Oleh itu, pendekatan yang berbeza harus dilakukan bagi mendekati golongan muda masa kini. Mampukah kita mendekati golongan belia yang lantang ini? Bagaimana caranya? Bagaimana mahu mengubah persepsi mereka? Ini semua harus kita, sebagai pemimpin belia harus bijak merangka strategi yang berkesan bagi mendekati mereka. Kita tidak boleh mengharapkan mereka yang akan datang kepada kita. Tetapi kita sendiri harus turun ke gelanggang bersama-sama mereka, seterusnya mendekati mereka dengan cara yang tersendiri.

PERUBAHAN CORAK KEGIATAN

 1. Dalam proses mendekati belia masakini, kita mesti berani berubah dari segi gaya berfikir, cara kita bertindak dan juga cara bersukarela. Idea-idea yang lebih fresh disusuli oleh tindakan yang memberi impak yang besar kepada kelompok belia diperlukan. Suka saya memberikan contoh disini seperti sesebuah kumpulan atau gerakan bebas, atau dalam bahasa orang mudanya digelar independent atau indie yang bergerak secara asasnya bersandarkan kepada minat mereka dalam bidang tertentu seperti kumpulan clothing label, photography, kumpulan seni jalanan atau street art, kumpulan kereta / motorsikal, kumpulan sukan lasak dan banyak lagi.
 1. Tarikan golongan muda kepada kumpulan-kumpulan seperti ini amat besar sekali dan mereka berjaya mengumpulkan pengaruh mereka sendiri sedikit demi sedikit hingga berjaya membuka mata banyak pihak. Selain itu, golongan ini dilihat amat berjaya dalam usaha mereka mengubah persepsi masyarakat terhadap bidang yang mereka ceburi. Sebagai contoh, aktiviti sukan extreme, pakour dan lain-lain sebelum ini dilabel sebagai vandalisme dan sukan yang merbahaya.
 1. Apa kaitan semua ini dengan persatuan-persatuan belia yang ada sekarang? Apa yang kita dapat belajar daripada golongan ini? Tidak salah untuk kita mencontohi mereka. Persatuan-persatuan belia harus lebih progresif, pro-aktif, mempunyai idea generator yang lebih segar bagi memastikan mereka dapat mendekati belia sekarang ini.
 1. Kelangsungan pemimpin akan datang amat penting dan menjadi aspirasi utama MBM kini kerana corak serta budaya yang dilihat bakal berubah dimana golongan yang lebih muda, beraspirasi dan bersemangat tinggi akan menguasai barisan kepimpinan. Suka saya memetik kata-kata Tom Peters,

“Leaders don’t create more followers, they create more leaders.”

 1. Kita menginsafi daripada pengalaman lalu yang mana terdapat banyak persatuan belia di peringkat daerah tidak dapat meneruskan operasi kerana ketiadaan pemimpin pelapis. Usaha dalam melahirkan barisan pemimpin muda yang berkaliber, mempunyai jati diri, berakhlak mulia serta mampu bersaing dengan golongan muda di peringkat antarabangsa perlu diperkukuhkan.

KESATUAN DALAM KEPELBAGAIAN

 1. Umpama trend, ataupun mungkin hanya ingin menjadi popular, sesetengah individu amat gemar menyentuh isu-isu sensitif yang mampu menganggu-gugat perpaduan negara. Tidak ketinggalan terdapat juga golongan muda yang gemar bertindak melulu dengan menimbulkan kekecohan hanya disebabkan konflik individu namun apabila insiden tersebut menjadi viral, isu perkauman pula menjadi topik utama.
 1. Pelbagai penyebab yang boleh dirungkaikan. Secara tidak langsung ianya juga berkaitan dengan masalah belia masakini. Selain daripada tiada nilai kejujuran dalam diri, ianya mungkin disebabkan masalah lain seperti tekanan hidup, pengaruh rakan, tiada pendidikan dan seterusnya menjerumuskan belia itu sendiri ke dalam kehidupan yang negatif.
 1. Bagi maksud itu MBM menyeru agar segenap lapisan masyarakat harus komited terhadap usaha membina kerukunan dalam masyarakat terutamanya dalam hal urusan sesama masyarakat apatah lagi dalam masyarakat majmuk. MBM percaya, kerukunan dan persefahaman rakyat Malaysia dalam menanggani apa jua isu adalah bermula dari asas kejujuran dan sifat mempercayai antara satu sama lain.
 1. Saudara dan saudari sekalian, perpaduan adalah kekuatan kita dan perpaduan itu dapat memastikan kejayaan menjadi milik kita bersama.

PEMIMPIN DAN MASYARAKAT

 1. Pemimpin adalah seorang yang memiliki kecekapan serta kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktiviti tertentu demi pencapaian satu tujuan.
 1. Kestabilan sesebuah negara (pemerintahan dan pentadbirannya) itu sebenarnya terbentuk bermula dari diri setiap individu yang kemudiannya keluarganya, dan seterusnya keterlibatannya dalam kemasyarakatan, yang akhirnya menyumbang dalam pembinaan sesebuah negara tertentu tersebut.
 1. Maka, perlulah untuk kita memahami bahawa pemimpin yang baik itu asalnya sebenarnya terlahir dari masyarakat kebanyakan iaitu dari kalangan sesama kita. Jika setiap individu tidak dibina dengan prinsip dan nilai yang betul, bagaimana kita mahu melahirkan pemimpin yang benar-benar baik dari kelompok masyarakat tersebut? Sedangkan usaha-usaha pembinaan yang positif tidak wujud dalam diri setiap individu yang membentuk sesebuah masyarakat tersebut.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman (maksudnya),

“Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari golongan kamu sendiri            yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat inginkan kebaikan bagi kamu, dan ia pula menumpahkan perasaan belas kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman”

( Surah At-Taubah: 128)

PENUTUP

 1. Dalam menuju ke dimensi global, belia juga perlu berperanan dan peka terhadap cabaran luaran yang menuntut kepada tindakan yang paling berani dan bijak.Kini, dunia dilanda arus perubahan yang amat deras dalam dunia tanpa sempadan, pelbagai ancaman bentuk baru dikhuatiri boleh mempengaruhi belia.
 1. Ancaman boleh datang dalam pelbagai bentuk pemikiran, budaya dan ekonomi yang akhirnya boleh menyebabkan negara dijajah jikalau tersilap membuat perhitungan.Pembangunan generasi muda terletak kepada sahsiah, tahap ketinggian ilmu dan jati diri dalam menangani cabaran dunia global yang semakin mencengkam.
 1. Kunci kepada pembangunan insan dalam kalangan generasi muda ialah pendidikan yang berkualiti mengekalkan perpaduan. Pelbagai kejayaan dikecapi oleh negara yang kebanyakannya disumbangkan oleh golongan muda, sekaligus membuka mata antarabangsa bahawa Malaysia kini semakin melangkah ke hadapan dan golongan belia inilah yang akan menjadi pewaris kepada masa depan negara.
 1. Saudara saudari para perwakilan, dunia semakin canggih. Medan perjuangan kita menjadi semakin luas. Perjuangan pergerakan belia Malaysia bukan lagi dalam negeri, tetapi juga melepasi batasan sempadan negara. Belia yang ingin kita lahirkan bukanlah setakat ‘jagoaan kampung’, tetapi mereka yang boleh bersaing di pentas dunia.
 1. Pada persidangan ini, marilah kita sama-sama membulatkan azam dan menguatkan tekad untuk menjulang perjuangan belia Malaysia. Marilah kita harumkan nama negara dengan perjuangan yang ikhlas.
 1. Amzah Hamsuri pernah berkurindang kepada orang muda ditinggalkan pesan,

Wahai muda kenali diri mu,

Dialah perahu tafsir kumohon,

Tiada lah berapa lama hidup mu,

Ke akhirat jua kekal diam mu.

 

Arif muda arif budiman,

Hasilnya kemudi dengan pedoman,

Alat perahu jua pujangga,

Itulah jalan mengemudi insan.

About admin

Leave a Reply

スーパーコピー財布 スーパーコピー時計 スーパーコピーブランド cheap valentino

Translate »