MAJLIS BELIA MALAYSIA

2011 tahun penuhi permintaan belia

MUTAKHIR ini, kita banyak berbicara tentang keperluan untuk menyelami minda belia (termasuk remaja, mahasiswa dan pelajar). Pelbagai langkah telah dilakukan untuk lebih memahami generasi tersebut. Antaranya ialah perjumpaan tidak rasmi, perbincangan, konvensyen, kajian dan makmal yang melibatkan perwakilan belia. Melalui langkah-langkah itu, banyak idea telah diluahkan oleh belia. Sebahagian daripada idea itu telah dilaksanakan dalam […]

Translate »