Home / Action Project Competition

Action Project Competition

apclogo

 

Uuntuk makluman, pendaftaran untuk menyertai pertandingan ini telah dilanjutkan sehingga 30 Mei 2014.

 

Pertandingan ‘Your Action Project’

Pertandingan ini membuka peluang kepada golongan muda untuk membangunkan idea dan projek yang dapat memberi impak positif kepada komuniti setempat seterusnya dapat menggerakkan penyertaan belia dalam pembentukan masyarakat lestari.

Kriteria Projek

Projek yang ingin diketengahkan mestilah mempunyai kriteria-kriteria seperti berikut:

1)       Bermanfaat kepada komuniti

2)       Diilham dan digerakkan oleh belia

3)       Matlamat yang jelas dan boleh dicapai

4)       Bajet yang realistik

5)       Projek yang berterusan (bukan program one off)

6)       Projek dalam proses pelaksanaan atau di peringkat cadangan

* Kertas cadangan projek boleh dihantar dalam Bahasa Melayu atau

Bahasa Inggeris.

 

Syarat-Syarat Penyertaan

Penyertaan terbuka kepada

1)       Warganegara Malaysia, berumur 18 hingga 30 tahun;

2)       Penyertaan secara individu atau berkumpulan (tidak melebihi 5 orang ahli);

3)       Mempunyai idea dan inisiatif untuk menyumbang kepada pembangunan salah satu atau kesemua sektor seperti berikut:

a- Sosial

b- Ekonomi

c- Alam Sekitar

Kriteria Penilaian

Projek akan dinilai berdasarkan kriteria-kriteria seperti berikut :

1)       Impak dan Inovasi Sosial

Adakah pernyataan masalah dinyatakan dengan jelas? Siapakah golongan sasaran dan jumlahnya? Bagaimanakah mereka dibantu?

2)       Berdaya Maju

Adakah projek ini mampu untuk maju dan berkembang? Adakah projek ini mempunyai potensi untuk menerima bantuan kewangan?

3)       Perancangan Strategik

Adakah projek ini berpotensi untuk diterus dan dikembangkan? Adakah projek ini mempunyai kaedah yang jelas untuk mengesan, memantau dan menilai keberkesanannya? Adakah penilaian risiko dikenalpasti dengan jelas? Apakah risikonya?

Tarikh

4 April – 10 Mei 2014       –        Pendaftaran melalui laman sesawang di www.belia.org.my, Penyerahan kertas cadangan    projek, Muat naik video projek @ You Tube

10 Mei 2014                           –        Pendaftaran ditutup

19 Mei 2014                          –        Pembentangan dan Temuduga

23 – 25 Mei 2014                 –        Festival Belia Putrajaya 2014

 

Hadiah Menarik

Pertama | RM 1,000 + Geran projek RM 7,000

Kedua   | RM 1,000 + Geran projek RM 5,000

Ketiga   | RM 1,000 + Geran projek RM 3,000

Kategori lain

– Projek paling inovatif dan kreatif                                   |   RM 1,500

– Projek paling popular (berdasarkan youtube ‘like’)       |   RM 1,500

Info lanjut

Majlis Belia Malaysia

Wisma MBM

No 1, Jalan Tasik Permaisuri 2

Bandar Tun Razak

56000 Kuala Lumpur

Tel: (03) 9173 2761/63

Fax: (03) 9173 2759/64

Web: belia.org.my

Emel: mbm@belia.org.my

 


 

About the competition

Your Action Project Competition (APC) is an opportunity to develop innovative ideas and projects to create positive change in local community.

APC aims to empower young people to take the  initiative in social innovation and become pioneers in building a harmonious and sustainable society.

Project criteria

Project must have problem statement & solution and must adhere to the following principles :

1 | Benefit comunity
2 | Youth created and youth led
3 | Clear, attainable and measurable goals
4 | Realistic budget
5 | Sustainable project (not a one time event)
* The action project either in planning stage  or ongoing project.
* The action-project proposal can be   submitted in English or Malay.

Who can participate?

You are eligible to enter, if:

1| Malaysian, age between 18 to 30 years old

2| Have an innovative idea or project which  contributes to the sustainable development of   your community, in a field such as:
|    Social Development
|    Economic Development
|    Environment Development

AND

3| Submit the action project as individual  OR      in a group not more than five (5) people

Prizes

1st      |     RM 1,000 + Program grant RM 7,000
2nd    |     RM 1,000 + Program grant RM 5,000
3rd     |     RM 1,000 + Program grant RM 3,000

Others
The most innovative & creative project   |   RM 1,500
The most popular project
(base on youtube like)                                |   RM 1,500

Dateline

4th April 2014 –
10th May 2014    |    >>>  Online registration @ www.belia.org.my

>>>  Submit action project proposal
>>>  Upload video presentation @ You Tube10th May 2014

10th May 2014    |    >>> Close

19th May 2014    |    >>>  Presentation &  Interview

23rd – 25th
May 2014              |    >>>  Festival Belia Putrajaya 2014

Judging criteria

The panelists will be assessing the action project
on the following criteria :

1 | Social Impact & Innovation
(Has the social issue been articulated clearly and effectively? Who is helped? How are they helped?
How many are helped?)

2 | Viability
Is the idea for delivering the social innovation viable?
Does this project have the potential to receive financial support from donor?

3 | Strategic plan
Is there potential for growth or replication of the  project? Does the project have clear methods to  track, monitor, and assess the goals articulated
in the action plan? Is the risk assessment clearly  identify?

Contact detail

Ms. Balkis / Mdm Bibi

Malaysian Youth Council
Wisma MBM
No 1, Jalan Tasik Permaisuri 2
Bandar Tun Razak
56000 kuala lumpur

Tel      : (03) 9173 2761/63
Fax     : (03) 9173 2759/64
Web   : www.belia.org.my
Email : mbm@belia.org.my

print-a3-poster-APC

Action Project Competition

One comment

  1. Hi and Salam,
    Saya difahamkan video perlu diupload youtube dr tarikh 4 april- 10 may,
    bilakah tarikh akhir utk view video?

Leave a Reply

スーパーコピー財布 スーパーコピー時計 スーパーコピーブランド cheap valentino

Translate »