Analisis Awani: Penghijrahan belia dan miskin bandar

Diterbitkan pada: Julai 08, 2015 22:24 (MYT) | Durasi: 24 min, 25 saat
Bersama dengan Sdr. Jufitri Joha, Naib Presiden MBM, Sdr. Mohammad Rizan Hassan, Ketua Penerangan MBM dan Sdr. Hasnul Hanif Harun, Exco MBM

https://www.youtube.com/watch?v=k2TcgoM2gh4&feature=youtu.be