Adakah kita kisah?

Adakah kita ambil kisah tentang nasib mereka ini?

https://youtu.be/HcUcwxZDdKQ